ایجاد حساب کاربری

*

*

*

*

*

*

رمز عبور را فراموش کرده اید ؟

*

رشد و بلوغ پسران و دختران

بلوغ؛ سن دقیقی برای بلوغ نوجوانان دختر و پسر وجود ندارد. نوجوانانی با سن شناسنامه ای برابر دارای سطح بلوغ متفاوت هستند. بعضی ها زودتر بالغ می شوند و بعضی ها دیرتر. پسر های زود بالغ دارای توان هوازی، قدرت و مهارت های حرکتی بالاتری نسبت به همسالان خود هستند. تحقیقات نشان داده که زود بالغ ها اغلب به عنوان فرد مستعد انتخاب می شوند، در حالیکه گذر زمان نتیجه بر عکس را نشان می دهد.

 

نکته هایی در مورد رشد و بلوغ: 

 

1- تمام افراد از الگوی قابل پیش بینی در رشد جسمانی پیروی می کنند، اما نرخ این رشد در افراد مختلف متفاوت است. قبل از جهش رشدی، کودکان با طور میانگین cm6 در سال قد می کشند و تقریبا kg2 به وزن آنها اضافه می شود.

  •  اوج سرعت افزایش قد(PHV) به طور میانگین تقریباً در5/12(بین 11 و13) سالگی برای دختران و در 14(بین 13 و 15) سالگی برای پسران رخ می دهد.
  •  ورزشکارانی با سن شناسنامه ای یکسان، ممکن است تا 5 سال از نظر بیولوژیکی به ویژه در دوره بلوغ با هم اختلاف سن داشته باشند. بنابراین دو ورزشکار 13 ساله، یکی ممکن است که از نظر بیولوژیکی 11 ساله و دیگری 16 ساله باشد.

2- عملکرد ورزشکار می تواند تأثیر زیادی از بلوغ بپذیرد، چیزی که خارج از کنترل اوست. بنابراین برخی ورزشکاران نوجوان در عملکرد خود نسبت به دیگران برتری دارند.

  •   در آغاز، ورزشکارانی که زود بالغ می شوند از لحاظ اندازه های بدن و شرایط جسمانی نسبت به ورزشکارانی که دیر بالغ می شوند برتری دارند و غالباً دارای عملکرد بهتری هم نسبت به آنها هستند. ورزشکاران زود بالغ به دلیل برتری در رشد جسمانی و نه لزوماً برخورداری از استعداد، توانایی یا مهارت بیشتر و بهتر، موفقیت های اولیه بیشتری را تجربه می کنند. برعکس، ورزشکاران دیربالغ شکست و ناامیدی راتجربه می کنند، به خاطر اینکه از لحاظ فیزیکی و جسمانی از همسالان(شناسنامه ای) خود عقب تر هستند.
  •  ورزشکاران دیربالغ اغلب در سنین پایانی نوجوانی، عملکردی مشابه یا فراتر از ورزشکاران زودبالغ خواهند داشت، البته اگر در ورزش بمانند. بعضی از ورزشکاران دیربالغ به خاطر عدم دستیابی به موفقیت اولیه یا عملکرد ضعیف، از ورزش کناره گیری می کنند یا از تیم کنار گذاشته می شوند.
  •   دنبال کردن عملکرد ورزشکارانی که در نونهالی و ابتدای نوجوانی موفق بوده اند و عملکردی برجسته داشته اند ، نشان می دهد که فقط 25% آنها در سالهای بعد هم دارای عملکردی برجسته بوده اند. این موضوع نشان می دهد که موفقیت اولیه و زودهنگام، تضمین کننده موفقیت های بعدی نیست.

3- تفاوت های جنسیتی در رشد جسمانی و در زمان جهش رشدی، در ایجاد تفاوت کلی در قد و شکل بدن زنان و مردان موثر است.

  •  تفاوت های هورمونی در زنان و مردان باعث تغییراتی در ترکیب بدن در دوره بلوغ می شود. تغییراتی که خارج از کنترل ورزشکار است اما می تواند بر عملکرد او تأثیر بگذارد( تأثیر مثبت یا منفی). تأثیر بلوغ در عملکرد ورزشکاران پسر به دلیل افزایش سطح هورمون تستسترون(هورمون عضله ساز) مثبت خواهد بود در حالیکه این تأثیر درعملکرد ورزشکاران دختر به دلیل افزایش سطح هورمون استروژن(هورمون افزایش دهنده چربی) و کاهش سطح هورمون تستسترون منفی خواهد بود.
  •  چونکه پسران دوره طولانی تری در رشد دوران کودکی هستند و در بلوغ جهش رشدی شدیدتری دارند، مردان بالغ، عموماً ، درصد بیشتری از قد خود را در پاهایشان دارند. در مراحل مختلف توسعه باید استعدادیابی و انتخاب استعدادها برای مرحله بعد صورت گیرد. بنابراین همراه با توسعه استعدادها در مراحل گوناگون ، استعدادیابی و انتخاب استعدادها نیز به صورت مستمر باید انجام شود.

جدول درصد تقریبی رشد در سنین مختلف

درصد رشد در دختران( به طور تقریبی)

درصد رشد در پسران( به طور تقریبی)

سن

77/8

72/2

8

81/1

75/4

9

84/5

78/2

10

88/4

80/9

11

92/5

83/9

12

95/5

87/5

13

97/6

91/5

14

98/8

95/2

15

99/8

98/1

16

99/9

99/4

17

100

100

18

 

همانطور که در جدول مشاهده می کنید فرآیند رشد برای دختران تقریباً در سن 17سالگی و برای پسران در سن 18 سالگی پایان می یابد.

با استفاده از فرمول زیر محاسبه قد نهایی نونهال و نوجوان کار ساده ایست:

(درصد رشد )÷(قد فعلی×100)= قد نهایی

مثلاً قد تقریبی نهایی یک نوجوان دختر 13 ساله با قد 180 cm و شرایط بلوغ عادی اینگونه محاسبه می شود:

188.5 cm= (95.5)÷(180×100)=قد نهایی

 


بالا