ایجاد حساب کاربری

*

*

*

*

*

*

رمز عبور را فراموش کرده اید ؟

*

فعالیتهای داوطلبانه و خیرخواهانه

1-استعدادیابی و شناسایی دانش آموزان مستعد در مناطق جنوبی شهر تهران درمجموعه یادآوران در عکس بالا و تمرین دادن رایگان بدون دریافت شهریه و هیچ دستمزدی بین سالهای 1385 تا 1389 و در ضمن سانسهای تمرین اختصاص یافته در ازای تمرین دادن بدون دستمزد تیم بزرگسالان پرسنل شهرداری برای دانش آموزان فراهم شد.

2-خرید امکانات پیشرفته کمک آموزشی با هزینه شخصی شامل حلقه پاسوری- سکو- مانع پرش - تخته وایت بورد متحرک- مدسین بال و سبد و توپهای والیبال اورجینال که در وب سایت ما عکس و نحوه استفاده آنها موجود است جهت تمرین کانون فوق بین سالهای 1385 تا 1389

3-اهدا 250 عدد توپ والیبال و 50 عدد تور والیبال و 50 عدد تلمبه توپ به زلزله زدگان استان کرمانشاه در سال 1396

4-اهدا 100 عدد توپ والیبال و 10عدد  تور والیبال و 10 عدد تلمبه توپ به سیل زدگان آق قلا و گنبد در سال 1397

بالا