ایجاد حساب کاربری

*

*

*

*

*

*

رمز عبور را فراموش کرده اید ؟

*

مراحل آموزش شنای قورباغه

1-حالت صحیح بدن و سر خوردن

2-پای قورباغه

3-دست قورباغه

4-هواگیری

5-شنای کامل بدون هواگیری

6-شنای کامل با هواگیری

7-استارت و برگشت و کشش بلند

بالا