ایجاد حساب کاربری

*

*

*

*

*

*

رمز عبور را فراموش کرده اید ؟

*

مراحل آموزش والیبال مبتدی

1-انعطاف پذیری و حرکات کششی

2-آشنایی با توپ

3-گاردها و حرکتهای پا

4-پنجه

5-ساعد

6-سرویس

7-اسپک

8-دفاع

9-بازی و تمرینات نشاط آور

10-آمادگی جسمانی و چابکی

11-مناطق زمین و چرخش والیبال

12-شرکت در مسابقات منطقه ای

13-آموزش مینی والیبال

بالا